Ultrasprint kval
Winsplits
Karta

Ultrasprint final
Karta
1. Thierry Gueorgiou
2. Gustav Bergman
3. Anton Forsberg

1. Rebecka Olsson
2. Lina Bäckström
3. Annika Billstam

Resultatlista, mycket inkomplett och endast baserad på tid från startstämpling till målgång. Namnen stämmer inte heller särksilt bra…

 

 

Fredag fm. Kurvbild. Tjäderleksbergen (Lunsen). 

Samling: KG 11.00 alt Sands Parkering 11.15.
Bana: 9940m (+1300m till och från start/mål). 31k. Skala 1:7500. Banan innehåller ett bo där slingorna löps i valfri ordning.
Kontroller: Snitzlar (blå/röda).
Bildfil: Hittas här (efter träningen).

Utmanande kurvbild i Lunsens allra finaste partier.

Fredag em. Masstart. Västra Lunsen.

Samling: KG 18.00 alt Sunnerstastugan 18.15. Avjogg mot start ca 18.25. Starttid ca 18.45 (exakt tid bestäms på plats).
Bana: 7600m (avkortning 6400m). 16k. Gafflat.
Kontroller: Små reflexskärmar. Vissa av kontroller i början (1-7) kan sakna reflex (bara skärm), extra svårt!
Kartkant: Finns i ett par kontrollers närhet, bomma inte här…
Bildfil: Hittas här (efter träningen).

Hets i ett mörkt Lunsen. Vilt, vakkert og rått.Heavens Course Siggefora.Heaven's Course

Lördag fm. Heaven’s Course. Siggefora. 

Samling: KG 9.00 alt Siggefora parkeringen 9.45.
Bana: 17800m (med flera avkortningsmöjligheter). 32k.
Kontroller: Snitzlar.
Hyggen: Nya hyggen kring kontroll 27. Ej med på kartan.
Bildfil: Hittas här (efter träningen).

Långpass där de finaste stråken från höstens SM-kartor utnyttjas.

Lördag em. O-intervaller. Nåsten. 
Samling: KG 16.00 (möjlighet att starta tidigare finns).
Bana: 6000m. 27k. Gafflat.
Kontroller: Små reflexskärmar.
Bildfil: Hittas här (efter träningen).

Kortare O-intervaller, perfekt pass att glänsa på för medelspecialisten.

Bankett med start 18 efteråt i KG.Ultrasprint-Final Blodan.Jaktstart.1AA

Söndag fm. Momentbana + Ultrasprintkval. Nåsten.
Samling: KG 9.00.
Bana: 15500m. 33k. Ultrasprinten (890m, 18k, skala 1:1000) är del i banan – kom ihåg SI-pinnen! Utläsning i KG.
Kontroller: Snitzlar på momentbanan. SI-enheter på ultrasprinten.
Bildfil: Hittas här (momentbanan) och här (sprint).

Kurvbild, ultrasprint, korridor, biscuit, skogssprint – en träning med flertalet olika inslag…

Lunch serveras mellan passen i KG.

Söndag em. Ultrasprintjaktstart.
Samling: KG 13.00.
Bana: 2300m. 64k. Gafflat. Kartbyte genom vändning (numreringen börjar om från 1). Skala 1:1000.
Kontroller: SI-enheter. SI-pinne 6 eller nyare krävs (ej den äldsta helröda)!
Bildfil: Hittas här (efter träningen).

Helgens prestigefyllda avslutning. Var noggrann med att ta alla kontroller i rätt ordning!

 

Är du inte bekant med platserna som nämns ovan? Använd kartan här!

 

Sidan uppdateras fortlöpande med mer info. Senast uppdaterad 26/11.